Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
ПосиланняПоточна діяльність | Сесії районної ради VII скликання | V сесія 13.01.2016 р. | Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року № 44-VІІ «Про районний бюджет на 2016 рік» та додатків до нього
Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року № 44-VІІ «Про районний бюджет на 2016 рік» та додатків до нього

КУП’ЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

V СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

13 січня 2016 р.                                                                                  № 61-VII

Про внесення змін до рішення   
районної ради від 23 грудня 2015 року
№ 44-VІІ  «Про районний бюджет на 2016 рік»
та додатків до нього

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України  та статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року № 44-VІІ  «Про районний бюджет на 2016 рік» та додатків до нього, виклавши їх у новій редакції:

«1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 117852,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 114941,6 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 2910,5 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 117852,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 114941,6 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 2910,5 тис. грн. за головними розпорядниками коштів, згідно з додатком №2 цього рішення, і тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно з додатком №3 цього рішення.

2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  300,0 тис. грн.

3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

4.  Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 10,0 тис. грн.

Дозволити Куп’янській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Куп’янської районної ради.

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих місцевих програм у сумі 109,2 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації, в особі начальника фінансового управління, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік згідно з додатком №6 до цього рішення.

Головним розпорядникам коштів районного бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за спожиті енергоносії та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв.

9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

11. Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України надати право Куп’янській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Куп’янської районної ради, за умови погодження з постійною комісією з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

12. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2016 році  та здійснюють платежі  за загальним фондом тільки в межах бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисами.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати та за спожиті енергоносії  розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом  не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних  установ ( крім захищених видатків), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ в 2016 році утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

14. Відповідно до пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та в зв’язку із зверненнями сільських рад щодо здійснення у 2016 році з бюджетів сільських рад видатків на утримання дошкільних навчальних закладів та сільських будинків культури, клубів, передати кошти з районного бюджету до бюджетів сільських рад на здійснення таких видатків у вигляді міжбюджетного трансферту – іншої субвенції.

15. Затвердити обсяг субвенції, що передається з районного бюджету бюджетам сільських рад у 2016 році на утримання дошкільних навчальних закладів в сумі 3844,0 тис.грн.,  на утримання сільських будинків культури, клубів – 926,0 тис.грн., виходячи із реальних можливостей ресурсної частини районного бюджету, та затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних навчальних закладів та сільських будинків культури, клубів згідно з додатком №цього рішення.

16. Надати право голові Куп’янської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.

17. Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України:

міжбюджетні трансферти – дотація вирівнювання та освітня субвенція, що надходять до районного бюджету з державного бюджету враховані в обсягах, визначених в законі про Державний бюджет України на 2015 рік;

обсяги міжбюджетних трансфертів та видатків, що проводяться за рахунок таких трансфертів, приводяться у відповідність до обсягів, затверджених законом про Державний бюджет України на 2016 рік, у двотижневий термін з дня його офіційного опублікування.

18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету   (А.М.Головко).»

 

Голова районної ради                                                        Г.В. Ківшар

Приєднані документи:

Додатки 2016
Переглядів: 61
Дата публікації: 13:53 16.01.2016