Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання











Доступ до публічної інформації | Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання
Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання

Інструкція

щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання

1. Запитувачі інформації (далі – Запитувачі) мають право звернутися до Куп’янської районної ради (далі – районної ради) із запитом на інформацію (далі – запит) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

2. Запит подається на ім’я голови районної ради в довільній формі або шляхом заповнення встановленої районною радою форми з обов’язковим зазначенням:

2.1. Прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;

2.2. Поштової адреси або адреси електронної пошти фізичної або юридичної особи;

2.3. Номер домашнього або мобільного телефону – якщо такий є;

2.4. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

2.5. Підпис і дату, якщо запит подається письмово.

Примітка * заповнюється у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) Запитувач не може подати письмовий запит, його оформляє Відповідальна особа з питань запитів на інформацію Куп’янської районної ради (далі – відповідальна особа), обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту Запитувачу.

4. Районна рада зобов’язана надати відповідь на запит на інформацію Запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі Запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.

6. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Відповідальна особа може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Відповідальна особа повідомляє Запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

7. Рішення, дії або бездіяльність відповідальної особи запитувач має право оскаржити до голови районної ради або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Переглядів: 192
Дата публікації: 18:13 10.09.2012